PARAMARIBO –  “Een schoon land is een welvarend land”, dat is de slagzin die gebruikt wordt bij de launch van de inzamelbakken op vrijdag 24 maart in het district Wanica. In januari van dit jaar werden de laatste inzamelbakken feestelijk in gebruik genomen te Weg Naar Zee. De teller van het aantal inzamelbakken voor plastic flessen en aluminium blikken staat intussen op 71. Maar zowel de stichting als de verschillende partners beseffen dat dit aantal bij lange na niet voldoende is om niet alleen de bewustwording op gang te brengen, maar ook de stroom van recyclebaar materiaal op te vangen. Het hoofddoel blijft nog steeds om op zoveel als mogelijk strategische plekken inzamelbakken te plaatsen zodat steeds meer mensen hun plastic flessen en aluminium blikken gaan recyclen. Dit is de voornaamste reden waarom de stichting blijft zoeken naar nieuwe sponsoren of partners die het project willen ondersteunen.

Een zo een partner werd gevonden in het Direct Aid Program (DAP) van de Australische overheid. Middels de ondersteuning vanuit dit project is het voor de stichting Support Recycling Suriname mogelijk om nog 30 inzamelbakken te plaatsen. Deze 30 inzamelbakken worden geplaatst in de districten Wanica Zuid – Oost en Wanica Noord – West en het is de bedoeling dat er met deze 30 inzamelbakken nog meer recyclebaar materiaal wordt verzameld en uit ons milieu wordt gehouden. De feestelijke ingebruikname van deze nieuwe inzamelbakken vind plaats op 24 maart 2017. De stichting hoopt dat niet alleen op de launch, maar ook daarna de buurtbewoners maximaal gebruik zullen maken van de inzamelbakken. Zo houden we samen ons land schoon en creëren wij de mogelijkheid om ook een welvarend land te worden.

Launch : 24 maart om 10:00uur

Locatie: Commissariaat Zuid – Oost te Lelydorp

Contact: Glenn Ramdjan (597 7113929)