Het onderstaand schema geeft het totaal overzicht van de ophaal in Nickerie gedurende het jaar 2017 weer.

Inzamelbakken na ophaal Jan Febr Maart Apr Mei Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Bak 1
Bak 2
Bak 3
Bak 4
Bak 5
Bak 6