Atjoni/Pokigron
In de maand april zijn diverse kapiteins van een negental dorpen geinformeerd over het project dat Stichting Support Recycling Suriname met haar partners deze maand gaat uitvoeren. De verschillende dorpen krijgen van de organisatie een inzamelbak voor plastic flessen, drankblikjes en plastic zakken om afvalscheiding te bevorderen. Al het ingezamelde materiaal wordt via Atjoni afgevoerd naar een recyclingbedrijf in Paramaribo.
Voor dit project werkt Support Recycling Suriname (bekend van de vele groene inzamelbakken die al in diverse districten te vinden zijn) samen met Stichting Liembo Liembo, de R. Dobrustichting en Lindy Aboikoni die inmiddels onder de naam Liembo Teego behoorlijke bekendheid heeft verworven met zijn inzamelprogramma voor zwerfafval dat voor basisschoolkinderen in de omgeving van Botopasi bestemd is.
Er worden niet alleen inzamelbakken geplaatst maar ook wordt er veel aandacht besteed aan voorlichting voor de bewoners om hen betrokken te krijgen bij afvalscheiding en recycling. Daarnaast worden er lessen met speciaal samengesteld lesmateriaal aan alle schoolkinderen in het gebied gegeven. De financiële middelen voor dit unieke project worden beschikbaar gesteld door World Wildlife Fund (WWF Atjoni/Pokigron). Ook medewerkers van het Districtscommissariaat Sipaliwini worden door DC Jurel ingezet om hun ondersteuning te bieden. Samen met het DC kantoor wordt er ook breder gekeken naar het afvalprobleem van het Boven-Suriname gebied.
In een aparte sessie is het traditioneel gezag geïnformeerd over de plannen en is de toestemming gevraagd om bakken te mogen plaatsen. De aanwezige kapiteins hebben hun steun toegezegd en gaven onder meer aan dat de bewoners nog wel goed overtuigd moeten worden van het belang van hun medewerking. Daarbij spraken zij ook hun dank uit aan de organisaties die belangeloos de helpende hand uitsteken om het groeiende afvalprobleem in het gebied het hoofd te bieden.
De inzamelbakken zijn anders dan de bakken die in de stad en in districten staan. Het is een rek systeem waarin een big bag hangt dat voorzien wordt van een dakje tegen de regen. Bij elke bak wordt een flessen pers verstrekt waarmee de bewoners en met name ook de schoolkinderen elke plastic fles die in de bak eerst kunnen verkleinen zodat tijdens het transport (grotendeels over water) minder volume aan lege flessen en blikjes en juist meer gewicht meegenomen kan worden. De organisaties werken samen onder de naam Liembo Saamaka (Schoon Saramacca) en zijn overtuigd dat dit project gaat slagen en een essentiële eerste stap is om het gebied dat toeristisch van groot belang is zichtbaar schoner te maken.