De stichting Support Recycling Suriname heeft mede door financiële ondersteuning van WWF in de maand mei de launch gehad van het recycle project in boven Suriname. Binnen dit project worden er in 9 dorpen open recycle bakken geplaatst nabij de openbare scholen. Het is de bedoeling dat in deze dorpen alle plastic flessen en zakken en aluminium drankblikken verzameld worden en daarna worden getransporteerd naar Atjoni. Vandaar uit worden ze getransporteerd naar de recycle fabriek in de stad.

Het recyclen in deze gebieden zal worden ondersteund door lokale organisaties nl, Stichting Liembo Liembo, de R. Dobrustichting en Lindy Aboikoni ( Limbo Teego). Samen met deze organisaties zal geprobeerd worden om de awareness rondom het recyclen te vergroten. Halverwege de maand mei zal de stichting SuReSur ook starten met het geven van voorlichting op de scholen. Er is speciaal hiervoor lesmateriaal ontwikkeld dat aan de mediatheek medewerkers zal worden gegeven. Die zullen dan doorgaan met het geven van recycle lessen aan de kinderen. Zo hoopt de stichting een duurzaam karakter te geven aan de voorlichting.

De scholen waar de recycle bakken geplaatst zijn:

  • Nw Aurora.   – Johannes Arabie school
  • Botopassi – EBGS Botopassi school
  • Pokigron. – EBGS Pokigron school
  • Abenaston – Obed en Alexander school
  • Kajapati –  Albert Abiaschool
  • Pamboko- Pater Voorbraak 2 School
  • Jaw Jaw –  Pater Voorbraak 1 School
  • Pokigron –  VOJ Atjoni school
  • Gjinging Ston – Recreatiezaal
  • Amakakondre –  Recreatiezaal