Afgelopen zaterdag 28 oktober waren voor de tweede keer Green Heritage Fund, WWF Guianas en Support Recycling Suriname met hun vele vrijwilligers actief om de Waterkant van plastic flessen en andere rommel te ontdoen. Tijdens de grote schoonmaakactie Clean Up Waterkant hebben ongeveer vijftig mensen zich ingezet om het stuk nabij de oude veersteiger op te ruimen. En met zichtbaar resultaat: één grote en twee kleinere vrachtwagens vol troep werden afgevoerd.
De eerste Clean Up was op 16 september tijdens de wereldwijde Ocean Clean Up Day. Toen trok een klein ploegje van dezelfde organisaties flink de aandacht met hun inspanningen. De discussies op social media laaiden op en de verontwaardiging over de vervuiling in ons land liep bij velen hoog op. Daarop besloot de organisatie een nieuwe Clean Up te plannen waaraan voorafgaand veel ruchtbaarheid is gegeven.
Zaterdagmiddag verzamelden de organisatie en de vrijwilligers zich aan de oever van de Surinamerivier, precies waar het stuk grasland zich bevindt naast het goudkantoor van Cactus NV. Daar verzamelt zich verschrikkelijk veel troep die aanspoelt maar het blijkt ook dat vele mensen dit stuk als een grote vuilnisbak gebruiken en hun portiebakjes, blikjes en plastic flesjes gewoon weggooien. Bij hoog water spoelt alles richting de oceaan waar het voor de komende tientallen jaren blijft rondzwerven en het milieu en de zeedieren bedreigt.
Monique Pool van Green Heritage Fund zegt: “Het lijkt deze keer nog viezer dan de vorige keer. Gelukkig hebben we nu veel handen extra waardoor het sneller gaat. We houden de oceaan zo schoon, dit is de belangrijkste manier om te voorkomen dat dit terecht komt in de oceaan…”
De scouts van de Pater Anton Donici Groep zijn aanwezig, ook de voorzitter van NJP, Kelvin Koniki, komt steun bieden. Een aantal bedrijven en organisaties hebben ook hun steun gegeven waardoor de dag een goed verloop kent. Ook Openbaar Groen draagt haar steentje bij door alle afval af te voeren dat door de vele mensen in zakken naar de kant wordt gebracht.
Jeroen Cornelisse, voorzitter van Support Recycling Suriname (SuReSur) geeft aan dat door de ernstige graad van vervuiling van onder andere de plastic flessen deze eigenlijk ongeschikt zijn voor recycling. “We gaan kijken wat we er nog mee aan kunnen maar dit ligt hier al zo lang dat het waarschijnlijk niet meer te redden valt”. Toch is hij niet somber gestemd daardoor. “Elke fles, elk blikje, alle piepschuim dat we hier nu oppakken en afvoeren verdwijnt in ieder geval uit het milieu en uit de natuur. Dat is stuk voor stuk een kleine overwinning!”
Hanneke van Lavieren van WWF Guianas is specialist op het gebied van het leven in de zee. Gekleed in een groen shirt waar op de rug staat te lezen “Clean Up Suriname” staat ze gebukt allerlei viezigheid op te pakken en in een plastic zak te doen. Het is zwaar maar toch is ze blij: “Je ziet het meter voor meter schoner worden. Het gaat wat dat betreft veel beter dan de vorige keer omdat er nu steeds meer mensen meehelpen!”
De meeste mensen die zich op hadden gegeven voor deze dag zijn Surinamers die zich druk maken over de gezondheid van ons land. “Dit kan echt niet”, zegt één van hen, “we maken er een bende van en nu is het genoeg geweest!”
Rond vijf uur is iedereen moegestreden en is het doel bereikt: het stuk gras is zo goed als schoon. Alleen het gedeelte bij de riooluitvoer is te drassig en riskant om te betreden. Kijk je onder de brug dan zit het daar nog helemaal vol met flessen en andere troep.
De organisatie gaat op korte termijn verder praten met DC Nerkust om te kijken naar een meer duurzame en structurele oplossing. “We zijn nu teveel bezig met symptoombestrijding, hoe goed bedoeld het ook is…”, zegt Cornelisse.
Binnenkort gaan dezelfde organisaties ook een grote Clean Up houden op Leonsberg bij de veersteiger daar. Een plaats waar we veel toeristen helaas laten zien hoe slecht het gesteld is met de “schoonheid” van Suriname. Iedereen die wil meehelpen wordt van harte uitgenodigd zich aan te melden zodra de datum bekend is.