Afgelopen zaterdag stak DC Wedprekash Joeloemsingh van Nickerie de handen uit de mouwen om, met handschoenen aan en gestoken in een groen Clean Up Suriname t-shirt, samen met 16 andere vrijwilligers de Zeedijk in Nickerie schoon te maken. Een gedeelte van ongeveer 250 meter werd ontdaan van allerlei rommel zoals plastic flessen, zakken, blikjes en vele andere zaken als matrassen, autobanden en verfblikken die stuk voor stuk zeker niet in het milieu thuishoren.
Stichting Support Recycling Suriname (SuReSur) heeft in samenwerking met Jeugd vertegnwoordiger Shiwani Chatta, Professional Touch Marketing & Onderzoek Bureau, Stichting Sari en Stichting Moederhart deze Clean Up opgezet. Daarbij is nadrukkelijk ook de samenwerking met het Districts-Commissariaat in de persoon van Adjunct Districts Secretaris mevrouw Joyce Toelsie gezocht voor onder andere het afvoeren van het materiaal dat verzameld zou worden en om ruchtbaarheid te geven aan de actie.

De opkomst bij de eerste Clean Up in Nickerie is wat bescheiden maar er wordt veel werk verzet door de aanwezigen. Ook de DC laat zich van zijn beste en milieubewuste kant laten zien en werkt volop mee in de felle zon. “ Waarom is het nodig dat we vuil links en rechts dumpen?”, zegt de burgervader, “Vuil wordt twee keren per week opgehaald…” Hij vervolgt: “ De boodschap die ik eenieder wil meegeven is, de manier hoe elk individu omgaat met Moeder Natuur is precies de zelfde wijze waarop Moeder Natuur met u omgaat en daar zult u zelf de consequenties van ondervinden!”

In een uur of twee tijd is het gedeelte van 250 meter tussen de tempel en de steiger bij backtrack afgezocht door alle vrijwilligers en is de meeste vervuiling in zakken verdwenen die in de vrachtwagen gegooid worden. Een indrukwekkende stapel zaken die absoluut niet thuis hoorden waar ze gevonden zijn: tussen de basaltblokken en in het gras.
Mevrouw Toelsie geeft aan: “Elke fles die in het milieu terechtkomt is een bedreiging voor het aquatisch leven, dieren zien plastic voor eten aan met alle gevolgen van dien… We besmetten het milieu! En we moeten beseffen dat wij zelf bepalen of we in een smerig milieu gaan leven of niet. Hou je afval bij je en gooi het niet in de natuur weg maar in de afval ton en de recycle bak.” Tot slot roept zij eenieder op die er vandaag niet bij is om een volgende keer (en die komt er zeker) mee te komen helpen. “Dan kunnen we de hele dijk schoonmaken!”

Langzaam draait de vrachtwagen vol met afval van het terrein de weg op en is de eerste Clean Up van Nickerie afgerond. De organisatie is toch tevreden ondanks de opkomst. “We zullen samen Suriname en Nickerie moeten schoonmaken”, zegt Jeroen Cornelisse, voorzitter van SuReSur, “en we zijn ervan overtuigd dat na deze eerste keer er de volgende keer meer hulp komt, dat zagen we ook al in Paramaribo waar de tweede Clean Up vijf keer meer deelnemers had dan de eerste…”
Stichting Support Recycling Suriname