Sinds vorig jaar kunt u uw plastic flessen, verpakkingen en aluminium blikjes eenvoudig recyclen in Paramaribo. Stichting Support Recycling Suriname plaatst inzamelbakken waar u deze zaken in kunt deponeren. Elke week worden de bakken geleegd en alle verzamelde materialen worden richting recyclingbedrijf afgevoerd.
Wordt er gebruik gemaakt van deze bakken? In nu bijna een jaar tijd is er een ruime 25.000 kilo ingezameld via de bakken oftewel zo’n 750.000 flessen en blikjes. Het aantal bakken is nu 40 in totaal waarvan er in Paramaribo 38 staan, één in Nickerie en de laatste op het strand van Galibi. In Noord (Blauwgrond) staan 12 bakken die wekelijks met rond de 400 tot 500 kilo gevuld worden door mensen die al begonnen zijn met recyclen. Ook Latour heeft twaalf bakken, Welgelegen negen, Weg naar Zee op dit moment één, in de omgeving Zorg en Hoop staan er twee en op Flora ook twee. Er komen er langzamerhand steeds meer inzamelbakken maar de Stichting is afhankelijk van sponsoring zodat de uitbreiding echt bak voor bak gaat.
Waarom recyclen? Waarom niet gewoon weggooien met het huisvuil? De afbraaktijd van een enkele plastic fles bedraagt (vermoedelijk, want zo lang bestaan ze nog niet) rond de 50 tot 100 jaar. Maar: het plastic verdwijnt nooit. Het valt in stukjes uiteen maar echt verdwijnen gebeurt nooit. Die micro stukjes blijven altijd rondzwerven in het milieu, het komt in ons grondwater, onze oceanen en in allerlei dieren terecht die in het water leven. Uiteindelijk eten wij ook dat plastic weer op als we vis eten. In de afgelopen tien jaar hebben we wereldwijd meer plastic geproduceerd als in de vijftig jaar ervoor. Als de vervuiling van de oceanen in dit tempo doorgaat, drijft er meer plastic in de oceanen in 2050 dan er vissen in zwemmen.
Als u uw fles in de bak van SuReSur doet dan komt hij goed terecht. Bij het recyclingbedrijf wordt het verwerkt en verscheept naar buitenlandse afnemers die het als grondstof gebruiken bijvoorbeeld in de textielindustrie. Er zit dus ook een econmische waarde in alle zaken die gerecycled kunnen worden.
U kunt dus eenvoudig beginnen met recyclen, zet uw plastic flessen apart en breng ze wanneer u gaat winkelen naar één van de bakken van Support Recycling Suriname.
Binnnenkort gaat u meer horen over de plannen om Afvalfonds Suriname op te starten. Deze organisatie gaat in de toekomst ook bij u aan huis (in het hele land) het plastic afval ophalen en u komt de bakken op veel meer plaatsen tegen dan nu. De kosten voor dit hele systeem zullen gedragen worden door het bedrijfsleven dat verpakkingen op de markt brengt.
Wilt u SuReSur sponsoren of kent u een bedrijf die dit wil doen, mail dan met info@suresur.org of bel 8895178 / 7113929