PERSBERICHT

Samen Suriname schoonmaken
Op zaterdag 28 oktober wordt de tweede Clean Up aan de Waterkant georganiseerd door Green Heritage Fund Suriname, WWF Guianas en Stichting Support Recycling Suriname (SuReSur). Na het succes van de eerste Clean Up op 16 september jongstleden hebben de organisaties besloten het nu groter aan te pakken.
Eén van de successen van de eerste editie was de brede discussie die met name op social media werd gevoerd. De actie maakte de tongen los en de verontwaardiging over de vervuiling van ons land was duidelijk voelbaar. Diverse mensen gaven zich spontaan op als vrijwilliger om mee te helpen als er weer een Clean Up georganiseerd zou gaan worden.
Het gebied waar de tweede Clean Up zich op focust is het grasstuk naast de oude veersteiger aan de Waterkant. Dit stuk landaanwas fungeert in feite als een natuurlijke ‘vang’ voor flessen en andere troep. De bedoeling is dit hele stuk schoon te maken en er daarna een net aan te brengen zodat toekomstige troep gemakkelijker bijeen geraapt kan worden.
“Dat is natuurlijk een tijdelijke maatregel”, zegt Jeroen Cornelisse, voorzitter van SuReSur. “We willen uiteindelijk er naar toe dat er geen nieuw zwerfafval bijkomt, dat is logisch!” In goede samenwerking zetten de organisaties er samen de schouders onder zodat er een nog groter succes geboekt kan worden dan de eerste maal. Ook is nadrukkelijk de samenwerking met DC Nerkust gezocht en gevonden. Openbaar Groen draagt vanzelfsprekend haar steentje bij en voert het algemene vuil af dat verzameld zal worden. SuReSur gaat zorgdragen voor de afvoer van alle materialen die nog gerecycled kunnen worden naar een recyclingbedrijf.
“Na de Waterkant willen we op zeer korte termijn ook actief worden op Leonsberg”, licht Monique Pool van Green Heritage Fund Suriname toe,”want daar roept de situatie met zwerfafval dat richting de zee verdwijnt ook om stevig ingrijpen…”
Tachtig procent van de vervuiling die in de oceanen belandt, komt van land af en dit afval wordt met name door rivieren in zee gebracht. WWF Guianas stelt daarom voor om dit probleem op nationaal niveau aan te pakken. “Dit is een goed begin maar om het probleem echt aan te pakken zal er in het hele land een verandering moeten plaatsvinden,” zegt Hanneke van Lavieren van WWF Guianas.
De organisatie hoopt deze keer ongeveer honderd vrijwilligers op de been te brengen. Iedereen die mee wil helpen om Suriname schoner te maken kan zich opgeven via www.suresur.org/inschrijven en de organisatie vraagt deelnemers zo veel mogelijk zelf handschoenen en laarzen mee te nemen en een eigen herbruikbare drinkfles of beker. De schoonmaakactie wordt gehouden op zaterdag 28 oktober 2017 van 14:00 tot 17:00uur.