Het jaar 2018 is goed begonnen voor SuReSur. Hoewel we met lede ogen moesten toezien dat er met de festiviteiten rond de jaarwisseling weer zoveel plastic flessen, zakken of aluminium drankblikken overal op straat en in een enkel geval in een afval ton zaten, mogen we niet ontevreden zijn.
Al in de eerste week van januari is het zover, 6 nieuwe bakken zijn in gebruik genomen in het district Nickerie. Deze nieuwe bakken staan er mede dankzij UNDP/GCCA+

Met deze bakken komt het totaal aan bakken in dit district op 25.
Eind 2016 zijn we gestart met het plaatsen van de verzamelbakken in Nickerie en tot op heden hebben we hele goede resultaten gehad. Over het algemeen begrijpt de Nickeriaan het belang van recyclen en de tonnen zijn aardig gevuld bij het ophalen. Jammer genoeg is dit nog niet op alle plaatsen zo, daarom hopen wij dat Nickerianen die ons milieu een warm hart toedragen zullen helpen om hun vrienden en familie bewuster te maken van het belang van recyclen. En ze bekend te maken met de adressen van de verzamelbakken.

De zes nieuwe bakken komen te staan op de volgende lokaties:

1. Winkel busishar (Coranrijn polder)
2. Techinishe school
3. Natin
4. Doekhieweg Nationaal project
5. IMEAO
6. VWO/HAVO

Voor het volledig overzicvht van de adressen van de recycle bakken in Nickerie bekijk hier de site.